Pénzügyi ügyintéző állás


utolsó módosítás:2019-06-17 20:52:18Szűrés


utolsó módosítás:2019-06-17 20:52:18Felhívás beíratásra 2015/2016. tanévre


utolsó módosítás:2019-06-17 20:52:18Szűrés

utolsó módosítás:2019-06-17 20:52:18TÁMOP 3.1.4 projekt

TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0077 azonosító számú projekt.

"Pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítésével a hátrányos helyzetű gyermekek hatékony megismerésének és differenciált fejlesztésének megvalósítása a Fazekas József Általános Iskola és Óvoda Intézményben"

Kedvezményezett: Sümegcsehi Község Önkormányzata

A projekt megvalósításának kezdete: 2009. 08.03.
A projekt megvalósításának befejezése: 2010.08.31.
A projekt elszámolható költségei: 21.459.520.-Ft
A projekt támogatási összege: 21.459.520.-Ft

A projekt megvalósítási helyszíne:
Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsöde
8357 Sümegcsehi Kossuth u.1.
 
Az intézmény honlapja: www.sumegcsehi-oktatas.hu
 
A projekt céljai:
A pedagógiai munka megújításának szükségessége az országos kompetenciamérések eredményeiből, valamint a piacoktatással szembeni elvárásaiból adódik. Cél a kompetencia-alapú oktatás intézményi implementációjával az integrálás erősítése és az országos mérések eredményeinek javítása. A képességfejlesztés, tehetséggondozás színtereit a kompetencia alapú oktatás, valamint az alapfokú oktatás, valamint az alapfokú művészetiskolai képzés erősítése, a nyelvoktatás és az informatika szerepének erősítése.
 
TÁMOP 3.1.4. tevékenységsorai: szövegértés-szövegalkotás, matematikai logika, szociális kompetencia, tantárgytömbösített oktatás (életvitel, vizuális kultúra), természetismeret, irodalom. technika, rajz, mozgókép és médiaismeret, biológia és egészségtan.
Digitális, interaktív tananyagok alkalmazása egyéni és differenciált oktatásban, felzárkóztatás, tehetséggondozás.
Külön célcsoport az SNI-s tanulók oktatása.
 
Feladatellátási helyek: Általános Iskola 1-8 osztálya,
                                 Napközi otthonos óvoda és egységes óvoda-bölcsöde.


utolsó módosítás:2019-06-17 20:52:18Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítása


A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a Falumegújításra és - fejlesztésre nyújtandó támogatás keretében (LEADER) pályázat 4. számú célterületre:

Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítása, meglévők korszerűsítése címen
"KÖZHASZNÁLATÚ JÁTSZÓTEREK" megvalósítására nyert támogatás.

A beruházás támogatási összege: 5.403.205.-Ft
A beruházás építési költsége:       4.867.757.-Ft
A beruházás egyéb költsége:          535.453.-Ft
A beruházás összes költsége:       6.483.852.-Ft
A beruházás saját forrása:             1.080.647.-Ft

Kivitelező: VEKTORBAU KFT. (Építési munkák)
                 8353 Zalaszántó Keszthelyi u. 38.
                Játszótér 2006 Kft. (Játszótéri játékok)
                 9162 Bezi Szabadság u. 46.
Műszaki Ellenőr: 2-MM-Projekt Kft. Mózer Tibor
                         8394 Alópáhok Fő u. 150.
Kivitelzés ideje: 2010.05.03. - 2010.05.20.utolsó módosítás:2019-06-17 20:52:18